Filmschauspieler Nicholas Tse

photo actor Nicholas Tse

Nicholas Tse

Jahre Arbeit: 1998-07-05 — 2021-12-10

Nahm an 57 Filmen teil


Invisible Target

Invisible Target

Actionfilm
Invisible Target
Filmgenre: Actionfilm
Land:China
kinostart: 2007
Laufzeit: 125
Shaolin
imdb: 6.90

Shaolin

Actionfilm
Shaolin
Filmgenre: Actionfilm
Land:China
kinostart: 2011
MPAA rating: mpa rating
Laufzeit: 131
Schauspieler: Jackie Chan, Andy Lau, Nicholas Tse, Yu Shaoqun, Chen Zhiui, Xing Yu, Jacky Wu (im Vorspann: Jacky Wu), Yu Hai, Fan Bingbing, Shimadu Runa, Xiaohong Shi, Karl Eiselen (im Vorspann: Karl Robert Eislen), Alexander Mukhanov, Shi Tianshuo, Qilong Li, Jin Youming, Bai Yu, Bai Bing, Liang Jingke, Chengbang Lu, Shao Wei, Weijia Xu, Xiao Suli, Xiong Xinxin, Liu Zin, Shao Zhuang, He Zonhua, Haifeng Bi, Xie Jiagi, Zhang Hao, Weiqun Ran, Bing Chen, Jiazhen Zhu, Zhao Junoheng, Weilin Sang, Xu Dangke, Qi Tian, Zhou Jie, Xiaoming Fan, Yang Yong, Guo Fengtao, Bin Zhang, Shulian Wang, Yulan Xu, Xiaoguo Sun, Guo Shuo, Luo Jun, Xu Ao, Feng Bao, Hu Baoshu, Sun Bin, Chen Binbin, Ren Ci, Bing Ciluan, Liu Ciyu, Ma Cuilium, Yang Cuncao, Wang Danru, Dong Dong, Dou Lili, Chen Entao, Ma Ertu, Pang Fan, Ma Fei, Zhiysian For, Linglei Gao, Hu Haiguin, Dong Han, Hao Han, Cai Hang, Xianxian Hong, An Houyi, (im Abspann: Huang Xiaokui), Hu Huanhuan, Feng Hui, Pah Jian, Zhang Jinai, Zhang Jingqi, Tian Kai, Ma Lan, Li Guodong, Man Li, Zhongyang Li, Zhoyxian Li, Lu Liangkai, Tsai Liangliang, Yin Liangliang, Liao Songmei, In Limei, Ding Ling, Liu Jingde, Zhongyin Liu (im Vorspann: Liu Zhongyin), Zhou Lixia, Ao Long, Lu Wenxui, Luo Jin, Yang Nainbin, Zhang Nan, Lin Nangeng, Liu Peng, Sun Ping, Liu Qi, Yusheng Qi, Li Qiuxiang, Ho Qiuzue, Tang Rui, Yanging Shi, Zhou Shizhou, Li Shuang, Wu Shujie, Jingin Tao, Lin Tao, Ji Tian, Xiong Wai, Haifang Wang, Hongchao Wang, Wei Shifeng, Don Wong, Guizong Wong, Zhang Xiaotai, Zhongiang Xu, Maofeng Xue, Li Xuefei, Her Xuegue, Zhang Yan, June Yang, Liu Yang, Zechao Yang, Zhang Yang, Zhu Yongsheng, Zebin Zhong, Wenzing Zuo